kwamamaza 7

Tafuta kujua tafsiri ya mavazi kutoka kuzimuni unayo yavaa

0

1.WANAWAKE

Mavazi haya ya kuzimu ambayo wanawake wanayovaa hapa ulimwenguni pasipokujua na wengine wakijua kabisa ni ya shetani ambayo yanabuniwa na Yezebeli ili kila anayevaa tayari amemfungia mwanamke baraka zake na pia kuyateka maisha yake na kumfungia asiende mbinguni, sababu katika mwili wake yeye anakuwa ni kahaba kiroho mpaka kimwili haijalishi kimwili yeye hatendi mambo ya ukahaba, ila kutokana na hilo vazi alilolivaa basi tayari anakuwa amevaa ukahaba na mapepo huishi juu yake bila kikwazo chochote.

Mavazi haya asili yake ni kuzimu na mengine yamebadilishwa kwa kuandikwa kinyume mfano MAX wa kuzimu ikaandikwa WAX, huyu MAX yeye ndiye aliyekuwa namba tatu katika ufalme wa shetani na unapovaa kitu kilichoandikwa kwa jina lake tayari na wewe unamsujudu mzimu wa MAX na kuporwa baraka za maisha yako. Sasa wakawapiga watu upofu wakavipa vitu majina WAX- (MAX), pia NIDA nayo asili yake ni kuzimu.

– Yapo mavazi ya mwanamke ya kuonyesha tumbo wazi.

– Nguo za kuonyesha matiti na kuonyesha mgongo.

– Chupi za bikini.

– Chupi za kike zenye zip na zenye mifuko ya kuwekea pesa.

– Chupi zilizochorwa moyo au zimeandikwa katika nguo za ndani za kike mfano; girlfriend, boyfriend, na maneno mengi tu ya ajabu, karibu, furahi, nakupenda mpenzi.

– Nguo za transparent.

– Stocking zote unapovaa unakuwa unavaa miguu ya majini.

– Vimini, katika ulimwengu wa roho wewe ni kahaba maarufu.

– Nguo zote zenye magamba au picha mfano wa nyoka, mamba, na nyingine zenye madoa doakama ya chui.

– Viatu vyote virefu- unapovivaa tayari unakuwa unaitwa twiga wa kuzimu na madhara yake maisha yako yanaibiwa ni kwa kupitia mlango huo.

– Pochi za mikononi pamoja na mabegi yote yenye scales au magamba au viatu mfano kamamagamba, ukiona tu utajua unapovitumia unakuwa umebeba nyoka na roho za shetani zinakumiliki. Inakuwa ni pamoja na mikanda yeyote yenye mfano wa picha za magamba.

-Nguo zenye mipasuko mbele, mfano katika skirt unapoivaa ina maana umewafungulia mapepo wa uzinzi waingie katika mwili wako na kwa njia hiyo ni lazima wataingia tu sababu wanao mlango.

-Eyeliner-  unapopaka katika jicho lako unakuwa unajiwekea alama na wewe ni mfuasi wa shetani, pia napenda uelewe kuwa na shetani na yeye huwa anajipaka eyeliner (wanja) katika jicho lake la kulia ila yeye hulizungushia mchoro wa duara, na unapojipaka wanja basi unakuwa wewe ni mali yake yamkini hata haujui na unampenda MUNGU.

-Kukata nyusi- unapokata hizo nywele unakuwa unayakata maisha yako na ndio sababu maisha ni magumu kwa wanawake wengi hiyo ni sababu moja wapo.

 

-Kuvaa shanga za kiunoni- kila unapovaa shanga katika kiuno chako unakuwa umejifungia majini, hata ukijifungia cheni ya gold au silver, uelewe tayari unayo majini katika mwili wako na madhara yake wanandoa wanakuwa wazinzi, faraka, ndoto za zinaa, mikosi na balaa, vitu hivyo havifai katika jina la YESU. Unapovivaa unakuwa unaliharibu hekalu la MUNGU kwa kufunga ndoa na mapepo katika kiuno chako, au kwa lugha nyingine hizo shanga ni pete za majini na unapovaa unajifungisha ndoa na wao katika ulimwengu wa roho.

-Nguo za kubana na kuonyesha maumbile yako yalivyo, jinsi ulivyoumbwa mfano hili siyo jambo jipya. Embu tembea katika maeneo mbali mbali utaona wanawake wamevaa suruali zinazoonyesha figure zao, sasa ujiulize wanamuonyesha nani? Jibu, wanawaletea wanaume maroho ya ushawishi ya uzinzi hivyo wanapovaa mavazi hayo tayari wao ni makahaba. Mavazi haya yameletwa ulimwenguni ili uzinzi ustawi na kuwateka wanaume katika majaribu, ili amri za MUNGU zivunjwe na kila anayevaa hivyo uelewe kwanza ni machukizo mbele za MUNGU na pia unatumikishwa katika upande wa shetani eidha kwa kujua au kutokujua. Sasa ufunguke, uyasitiri maungo yako au mwili, ili upone roho yako.

-Kuvaa mavazi ya kiume.

-Kuvaa hereni kubwa kuliko sikio- unakuwa unavaa hereni ya mama wa makahaba. Hereni salama ni ile ambayo ni ndogo ambayo inakuwa sawa na kasehemu cha kuwekea tundu la sikio, hizo kubwa kama bangili hizo ni za mama wa makahaba.

 

-Kila rangi unayoipaka katika kucha yako uelewe ni dhambi na unayafunika maisha yako usije ukafanikiwa, na pia yanaibiwa na yanapelekwa kuzimu unapewa wewe ya mapepo ambayo ni shida tupu, hata kupaka hyena kujichora mwili, matatoo yote ni dhambi. Unapojichora tattoo, unajiwekea alama wewe ni freemason, ni wa kuzimu siku zote.

-Kila product yenye neno ultra, iwe katika kitu chochote, kinatoka kuzimu kuja kuiba vitu vya wanadamu na kuwaharibu.

-Unapoweka rollers kichwani, unakuwa umejiwekea funza wa kuzimu katika akili zako. Na akili zako na ufahamu kuibiwa na hao funza wa kuzimu na matokeo yake mtu unakuwa haujielewi elewi na akili zinadumaa.

-Kutairiwa wanawake hiyo ni dhambi MUNGU hajamruhusu mwanamke atairiwe. Mwanamke anapotairiwa kile kiungo kilichokatwa kinapelekwa kuzimu na kumuibia mwanamke uthamani wa uke wake na uzao wake na kuharibu ndoa na kufanya mwanamke achanike wakati wa kuzaa na kijiwekea alama wewe ni wa mapepo.

-Pedicure- unaposugua miguu salooni unakuwa unayaondoa maisha yako na unamkufuru Mungu yeye aliyekuumba na kukuwekea utayari wako katika miguu.

bonyeza hapa kupokea gazeti juu ya facebook juu ya twitter

leki@bwiza.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.