kwamamaza 7

Msaada wa kamilifu utaupata kwa Yesu Kristo

0

Alipo duniani, Yesu Kristo alifanya mambo ya ajabu kuwasaidia watu. Jambo hilo lilikuwa kweli kiasi kwamba, baada ya kusimulia matukio mengi ya maisha ya Yesu, shahidi mmoja aliyejionea alisema: “Kwa kweli, kuna mambo mengine mengi pia aliyofanya Yesu, ambayo, kama ingetukia wakati wowote yaandikwe kirefu kabisa, mimi nadhani ulimwengu wenyewe haungeweza kuwa na nafasi ya kuziweka hati-kunjo ambazo zingeandikwa.” (yohana21:25)

Kwa kuwa Yesu alifanya mambo mengi hivyo duniani, huenda tukauliza: ‘Anaweza kuwaje msaidiaji wetu mbinguni? Je, tunaweza kunufaika sasa na huruma nyororo ya Yesu?’

Jibu la maswali hayo linachangamsha na kutia moyo sana. Biblia hutuambia kwamba Kristo aliingia “mbinguni kwenyewe, ili sasa aonekane mbele ya uso wa Mungu kwa ajili yetu.” (waebrania 9:24)

Alitufanyia nini? Mtume Paulo aeleza: “Kristo aliingia, si kwa damu ya mbuzi na ya mafahali wachanga, sivyo, bali kwa damu yake mwenyewe, mara moja kwa wakati wote ndani ya mahali patakatifu [‘mbinguni kwenyewe’] na kupata ukombozi udumuo milele kwa ajili yetu.” Waebrania 9:12, 1yohana 2;2

Hizo ni habari njema kama nini! Kwenda kwa Yesu mbinguni hakukuikomesha kazi ya ajabu ambayo aliwafanyia watu, bali kulimwezesha kuwafanyia wanadamu mambo mengi hata zaidi. Hiyo ni kwa sababu Mungu, katika fadhili zake kuu zisizostahiliwa, alimweka Yesu rasmi atumikie akiwa “mtumishi wa watu wote”—kuhani wa cheo cha juu—“kwenye mkono wa kuume wa kiti cha ufalme cha Ukuu katika mbingu.”waebrania 8:1-2

 “Mtumishi wa Watu Wote”

Basi, huko mbinguni Yesu angekuwa mtumishi wa watu wote. Angefanya kazi kama ile iliyofanywa na kuhani wa cheo cha juu wa Israeli kwa niaba ya waabudu wa Mungu wa nyakati za kale. Hiyo ilikuwa kazi gani? Paulo aeleza: “Kila kuhani wa cheo cha juu huwekwa rasmi ili kuzitoa zawadi na dhabihu pia; kwa sababu hiyo ilikuwa lazima kwa huyu [Yesu Kristo aliyekuwa ameenda mbinguni] pia kuwa na kitu fulani cha kutoa.”waebrania 8:3

Yesu alitoa kitu bora kushinda kile kilichotolewa na kuhani wa cheo cha juu wa kale. “Ikiwa damu ya mbuzi na ya mafahali” ingeweza kuwafanya Waisraeli wawe safi kiroho kwa kadiri fulani, ‘je, si damu ya Kristo ingesafisha zaidi sana dhamiri zetu kutoka kazi zilizokufa ili tupate kutoa utumishi mtakatifu kwa Mungu aliye hai?’waebrania 9:13-14

Yesu pia ni mtumishi wa watu wote mwenye kutokeza kwa sababu amepewa hali ya kutokufa. Katika Israeli la kale “ilibidi wengi kuwa makuhani kwa mfuatano kwa sababu ya kuzuiwa na kifo wasiendelee kuwa hivyo.” Lakini namna gani Yesu? Paulo aandika: “Yeye . . . ana ukuhani wake bila kuwa na wafuataji wowote. Kwa sababu hiyo aweza pia kuokoa kikamili wale wanaomkaribia Mungu kupitia yeye, kwa sababu yeye yuko hai sikuzote ili kuwaombea.” (waebrania 7”23-25, waroma 6:9), Naam, kwenye mkono wa kuume wa Mungu mbinguni, tuna mtumishi wa watu wote ambaye ‘yuko hai sikuzote ili kutuombea.’ Ebu wazia jambo hilo lamaanisha nini kwetu leo!

Yesu alipokuwa duniani, watu walimmiminikia wakitaka awasaidie, nyakati nyingine wakisafiri mbali ili wapokee msaada wake. (matayo 4:24-25) Huko mbinguni, Yesu anaweza kufikiwa kwa urahisi na watu wa mataifa yote. Kutoka mahali pake panapofaa mbinguni, anaweza kufikiwa sikuzote akiwa mtumishi wa watu wote.

bonyeza hapa kupokea gazeti juu ya facebook juu ya twitter

@bwiza.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.