kwamamaza 7

Mkombozi Yesu Kristo ni mtu gani, katoka wapi

0

1.Je, kujua tu jina la mtu fulani mashuhuri kunamaanisha unamjua vizuri? Eleza. (b) Watu wana maoni gani yanayotofautiana kumhusu Yesu?

KUNA watu wengi sana mashuhuri ulimwenguni. Huenda unalijua jina la mtu fulani mashuhuri. Hata hivyo, kujua jina lake hakumaanishi kwamba unamjua vizuri. Haimaanishi kwamba unajua kila jambo linalomhusu.

2 Huenda unajua mambo fulani kumhusu Yesu Kristo, ingawa aliishi duniani karibu miaka 2,000 iliyopita. Hata hivyo, watu wengi hawajui alikuwa na utu gani. Wengine wanasema alikuwa mtu mwema, wengine nabii, na wengine waamini kwamba ni Mungu. Wewe una maoni gani?

  1. Kwa nini ni muhimu umjue Yehova Mungu na Yesu Kristo?

Ni muhimu kujua ukweli kumhusu Yesu. Kwa nini? Biblia inasema: “Uzima wa milele ndio huu, waendelee kupata ujuzi juu yako wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na juu ya yule uliyemtuma, Yesu Kristo.” (Yohana 17 :3) Kwa kweli, ikiwa utajua ukweli kumhusu Yehova na Yesu, unaweza kuishi milele katika dunia paradiso. (yohana 14 :6) Pia, kumjua Yesu kutakusaidia kwa sababu ametuwekea mfano bora wa jinsi ya kuishi na kuwatendea wengine. (yohana 13 :34-35) Katika, tulijifunza ukweli kumhusu  Mungu. Sasa tutajifunza yale ambayo Biblia inafundisha kumhusu Yesu.

[xyz-ihs snippet=”google”]

  1. Maneno “Masihi” na “Kristo” yanaonyesha nini?

4Miaka mingi kabla ya Yesu kuzaliwa, Yehova aliahidi katika Biblia kwamba angemtuma Masihi, au Kristo. Neno “Masihi” linatokana na lugha ya Kiebrania, na neno “Kristo” linatokana na lugha ya Kigiriki. Majina hayo yanaonyesha kwamba Mungu angemchagua Masihi na kumpa cheo cha pekee. Masihi atatimiza ahadi zote za Mungu. Hata sasa, Yesu anaweza kukusaidia. Hata hivyo, kabla ya Yesu kuzaliwa, watu wengi walijiuliza, ‘Ni nani atakayekuwa Masihi?’

  1. Je, wanafunzi wa Yesu waliamini kwamba Yesu alikuwa Masihi?

Wanafunzi wa Yesu hawakuwa na shaka kwamba alikuwa Masihi. (yohana 1:41) Kwa mfano, Simoni Petro alimwambia hivi Yesu: “Wewe ndiye Kristo.” (matayo 16:16) Tuna uhakika gani kwamba Yesu ni Masihi?

  1. Yehova alifanya nini ili kuwasaidia watu wenye mioyo minyofu wamtambue Masihi?

Miaka mingi kabla ya Yesu kuzaliwa, Manabii wa Mungu waliandika habari nyingi ambazo zingewasaidia watu kumtambua Masihi. Kwa nini habari hizo ni muhimu? Tuseme umeombwa uende kituo cha basi kumpokea mtu ambaye hujawahi kumwona. Bila shaka, unaweza kumtambua ikiwa umepewa maelezo ya kutosha kumhusu. Vivyo hivyo, Yehova aliwatumia manabii wake waandike mambo ambayo Masihi angefanya na yale ambayo yangempata. Kutimia kwa unabii huo kunawasaidia  watu wenye mioyo minyofu kujua kwamba Yesu ni Masihi.

  1. Ni mifano gani miwili ya unabii inayothibitisha kwamba Yesu ni Masihi?

 Fikiria mifano miwili. Kwanza, miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa, Mika alitabiri kwamba Masihi angezaliwa katika mji mdogo wa Bethlehemu. (Mika 5:2) Hivyo ndivyo ilivyokuwa! (Matayo 2:1, 3-9) Pili, nabii Danieli alitabiri kwamba Yesu angekuwa Masihi mwaka wa 29 W.K. (Danieli 9:25) Hiyo ni mifano miwili tu ya unabii ambao unathibitisha kwamba Yesu ni Masihi aliyeahidiwa

[xyz-ihs snippet=”google”]

Baada ya kubatizwa, Yesu akawa Masihi au Kristo

8,Ni mambo gani yalitukia Yesu alipobatizwa yanayothibitisha kwamba yeye ni Masihi?

Yehova alifunua waziwazi kwamba Yesu ni Masihi. Mungu aliahidi kumpa Yohana mbatizaji ishara ili amtambue Masihi. Yohana aliona ishara hiyo, Yesu alipomwendea ili abatizwe katika mto Yordani mwaka wa 29 W.K. Biblia inatuambia mambo yaliyotukia: “Baada ya kubatizwa Yesu akapanda mara moja kutoka katika maji; na, tazama! mbingu zikafunguliwa, naye akaona roho ya Mungu ikishuka kama njiwa, ikija juu yake. Tazama! Kulikuwa pia na sauti kutoka mbinguni iliyosema: ‘Huyu ni Mwanangu, mpendwa, ambaye nimemkubali.’” (Matayo 3:16-17) Yohana aliposikia na kuona ishara hiyo, alitambua kwamba Yesu ndiye Masihi. (yohana 1:32-34) Yehova alipomimina  roho yake juu ya Yesu, siku hiyohiyo Akawa Kiongozi na Mfalme aliyechaguliwa na Mungu. (Isaya 55:4).

  1. Unabii wa Biblia, maneno ya Yehova mwenyewe, na ishara iliyotokea Yesu alipokuwa akibatizwa ni uthibitisho kwamba Yesu ni Masihi. Lakini Yesu alitoka wapi na alikuwa na utu gani? Acheni tuone jinsi Biblia inavyosema.

Hii ni mwanzo mara nyingine mutajulishwa Yesu Kristo alitoka wapi.

[xyz-ihs snippet=”google”]

bonyeza hapa kupokea gazeti juu ya facebook juu ya twitter

@bwiza.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.